Skip to content

Privacy- en cookieverklaring

Bedrijfsgegevens
Anne-Loes Huizing
Reigerstraat 42
7523 VC Enschede

0639596617
www.decreatievekickstart.nl
hallo@decreatievekickstart.nl  

KvKnr.: 67012701

1 Verwerking persoonsgegevens
De verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor de website en de werking van de website (www.decreatievekickstart.nl) wordt gebruik gemaakt van een aantal diensten en plug-ins. Hieronder volgt een uitleg over het gebruik van deze diensten en plug-ins.

2 Cookies 
Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt. In deze verklaring wordt eerst uitgelegd wat cookies zijn. Daarna zal worden ingaan op welke cookies gebruikt worden en waarom.

Wat zijn cookies 
Een cookie is een bestand dat door een website (in dit geval www.decreatievekickstart.nl) wordt meegestuurd en door de browser op de harde schijf van je computer wordt geplaatst. Er staat dan een cookie op de harde schijf. Wanneer jij de volgende keer weer de website bezoekt kan de opgeslagen informatie, dat staat in de cookie, worden teruggestuurd naar deze website. 

Google Analytics 
Onze website plaatst cookies van Google. De informatie die Google krijgt uit de cookie wordt geanalyseerd. Deze informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Google zal de verkregen informatie enkel met derden delen wanneer zij hiertoe wettelijk verplicht worden of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Google heeft van ons geen toestemming gekregen om informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Google is een Amerikaans bedrijf en slaat de door haar verzamelde informatie op in Amerikaanse servers. Voor meer informatie over het beleid van Google Analytics, zie de website van Google.

Social Media buttons 
De verschillende socialmediakanalen gebruiken code, waarmee ze via de site cookies plaatsen. Deze socialmediakanalen verzamelen informatie die ze door middel van de cookies kunnen verkrijgen. Lees de privacy verklaringen van de door mij gebruikte socialmediakanalen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen. 

Nieuwsbrief en maandelijkse achtergrond
Wanneer jij je hebt ingeschreven voor het ontvangen een nieuwsbrief of de maandelijkse achtergrond (voor degene is deze informatie) wil ik je laten weten dat ook hiervoor cookies worden gebruikt. Meer informatie over de cookies van Active Campaign kun je vinden in hun privacy policy.

LearnDash
Voor de Creatieve Kick-Start maak ik gebruik van een plug-in die LearnDash heet. Om je voortgang te kunnen zien en eventuele login gegevens te bewaren maakt deze plug-in gebruik van cookies. Wil je meer weten over het gebruik van cookies door deze plug-in? Lees dan hun privacy policy.

Uitschakelen en verwijderen 
Je kunt cookies uitschakelen of verwijderen. Hiervoor moet je zijn bij de instellingen van je browser. Kom je er niet uit? Gebruik dat de help-functie van de browser. 

3 Google Analytics
Graag wil ik inzicht in het gebruik van de website om deze te kunnen optimaliseren voor gebruik. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van Google Analytics. Deze dienst analyseert de gegevens van websitebezoekers. Een IP-adres is niet zichtbaar en valt daarmee ook niet te herleiden naar een persoon voor ons. Google Analytics hanteert daarnaast zelf een beleid wat online vindbaar is.

4 Social Media Kanalen
Ik maak gebruik van verschillende social mediakanalen, namelijk: Facebook, LinkedIn, Pinterest en Instagram. Om het voor de klant zo gemakkelijk mogelijk te maken, maak ik gebruik van buttons, linken en/of contactformulieren. Ook deze socialmediakanalen verzamelen informatie. Om duidelijk te krijgen wat er met de gegevens gebeurt, kunnen de privacyverklaring van de socialmediakanalen uitsluitsel bieden.

5 Privacy algemeen
Ik verzamel en verwerk geen persoonlijke gegevens. Persoonlijke gegevens worden alleen opgeslagen wanneer deze door de klant zelf, bewust, aan haar zijn verstrekt.

6 Verzamelde informatie 
We slaan voor verschillende redenen informatie op. Hieronder kun je lezen welke informatie we van jou bewaren en waarvoor.

Relatiegeschenk
Ik vind het leuk om jou te verrassen met een cadeautje. Daar heb ik je naam en adresgegevens nodig.

Contactformulier
Via het contactformulier kun je vragen aan ons stellen. Hier kun je je naam en e-mailadres in te vullen, en natuurlijk je vraag. Op deze manier weet ik van wie de vraag afkomstig is en kan ik je vraag beantwoorden via de mail. Wanneer jij je telefoonnummer invult, kan het ook zijn dat ik telefonisch contact met je opneem. Je bent niet verplicht om je telefoonnummer af te geven.  

Online omgeving
Voor de online omgeving, waar je de opdrachten en video’s kunt vinden, gebruik ik een plug-in. Deze plug-in heet LearnDash en staat ook op mijn website. Wanneer je toegang krijgt tot de online omgeving, krijg je een gebruikersnaam en wachtwoord toegestuurd op het door jou opgegeven e-mailadres. De inloggegevens worden geautomatiseerd aangemaakt en kan ik niet zien. Je bent zelf verantwoordelijk voor het wijzigen van het geautomatiseerd aangemaakte wachtwoord.

Wat ik wel kan zien zijn de opdrachten die je upload en de voorgang die je maakt binnen de omgeving. Hierdoor kan ik meekijken of we op schema lopen.

Nieuwsbrief
Je krijgt van mij alleen een nieuwsbrief als jij je hiervoor expliciet hebt ingeschreven. Voor het verspreiden van de nieuwsbrief wordt Active Campaign gebruikt. Hierdoor zijn jouw gegevens (naam en e-mailadres) ook bij hen bekend. Wil jij je uitschrijven? Dat kan altijd. 

Boekhouding
Voor mijn bedrijf moet ik een boekhouding bijhouden. Hiervoor gebruik ik een boekhoudprogramma. Hierin verzamel ik de facturen die zijn aangemaakt. Hierdoor zijn jouw NAW-gegevens bekend bij het boekhoudprogramma. 

Huisstijl, logo’s en andere losse grafische ontwerpen
Wanneer ik voor jou of je bedrijf grafische ontwerpen maak, moet ik deze kunnen toezenden. Dit doe ik via de e-mail of we-transfer en daarvoor gebruik ik het door jou opgegeven e-mailadres.

Aantekeningen naar aanleiding van intake en feedback rondes
Tijdens het gesprek waarin wij bespreken wie jij bent, wat je doet, waar je voor staat en zo nog veel meer vragen, maak ik aantekeningen. Deze zijn van groot belang voor het creëren van een huisstijl die perfect aansluit bij je bedrijf.

Portfolio
Graag neem ik, de door mij gemaakte ontwerpen, op in mijn portfolio. Op deze manier kan ik laten zien wat voor werk ik doe aan bijvoorbeeld volgers op social media. Mocht je dit niet fijn vinden? Dan houd ik daar rekening mee.  

7 Grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens
Om jouw gegevens te mogen bewaren en gebruiken moet ik een grondslag hebben. Je kunt dit zien als een voorwaarde die nodig is om gegevens te mogen verwerken. De grondslag(en) voor ons zijn:

  • De gegevens e-mailadres, telefoonnummer, betaalgegevens, aantekeningen en een account voor de online omgeving zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die met jou is aangegaan.
  • De NAW-gegevens zijn noodzakelijk voor het nakomen van de wettelijke verplichtingen vanuit de belastingwet. 
  • Voor het toesturen van de nieuwsbrief of een weggever vraag ik toestemming aan jou. Deze toestemming kun je altijd intrekken.
  • Voor het toesturen van direct-marketing naar bestaande klanten en heb ik een gerechtvaardigd belang. Bij elke vorm van direct-marketing die verzonden zal worden zal ik een afweging maken tussen mijn marketingbelangen en de privacy schade van jou. 

Zonder naam, adres(sen), e-mailadres en betaalgegevens kan ik mijn werk niet doen. Op het moment dat jij jouw persoonlijke gegevens niet wil verstrekken kunnen we je niet verder helpen. Er zal dan ook geen overeenkomst tot stand komen, wat betekent dat ik geen dienst kan leveren. Wil je dit wel? Dan ben je verplicht je gegevens te geven. Je bent niet verplicht om een account aan te maken of je in te schrijven voor de nieuwsbrief. Hierin ben je vrij. 

8 Delen met anderen
Ik verkoop jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken/afgeven indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke plicht. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens, zoals zij dat zelf doet. Wanneer er een geschil tussen ons ontstaat, kan het zijn dat wij iemand inschakelen om ons bij te staan. In dat geval delen wij de benodigde gegevens. Ik blijf verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

9 Hoe lang we gegevens bewaren
Ik bewaar je gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te behalen waarvoor zij jouw gegevens heeft verzameld. De bewaringstermijn(en) zijn: 

  • De gegevens die nodig zijn om te voldoen aan de administratieve verplichtingen vanuit de wet- en regelgeving worden, na afronding van de opdracht, worden zeven jaar bewaard nadat de factuur is voldaan. 
  • Het account wat is aangemaakt voor de online omgeving blijft vier maanden actief.
  • Alle overige gegevens, welke niet zijn opgeslagen voor de wettelijke administratieplicht, worden zes maanden na afronding van de overeenkomst verwijderd. 
  • Wanneer jij je uitschrijft voor de nieuwsbrief of weggever worden je gegevens na maximaal drie maanden verwijderd. 
  • De door mij gemaakte ontwerpen bewaar ik zo lang als ik denk dat het bijdraagt aan mijn portfolio.

10 De rechten van jou
Je hebt het recht om de opgeslagen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te laten verwijderen, te laten transporteren naar een ander bedrijf die jouw gegevens nodig heeft, te minimaliseren tot alleen de gegevens die nodig zijn en je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het opslaan van de gegevens. Ik heb echter geen invloed op het gebruik van gegevens door social mediakanalen. Wanneer jij gebruikt wilt maken van de één van de rechten die hiervoor genoemd zijn of een vraag hebt, neem dan contact op via info@anneloeshuizing.nl.

11 Beveiliging van gegevens
Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@anneloeshuizing.nl.

12 Klacht
Heb je een klacht over de verwerking van je persoonsgegevens? Je kunt hierover een klacht indienen bij de toezichthouder van de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Download hier mijn privacy- en cookieverklaring.